Casino & Hotel "Efbet Trakya"


Address
36-38 Strashimir Dochkov St.
Svilengrad,
Bulgaria

Telephones
+359878262242

Email
hotel.trakya@efbet.com

Book now