ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Ние от „Саневиан“ ООД държим на доверието и лоялността на нашите гости. Затова се грижим за поверителността на информацията, която споделяте с нас, и полагаме всички усилия за нейната защита.
Когато събираме лични данни, следваме принципите за законосъобразност, прозрачност, сигурност и свеждане на обработваните данни до минимум.
С настоящата политика целим да разясним каква лична информация събираме, как я използваме, с каква цел го правим и какви са правата ви във връзка със събраните за вас лични данни. Приканваме да се запознаете и с нашата Декларация за „Бисквитки “, която ще ви обясни как използваме „Бисквитки“ и други подобни инструменти.
Тази политика се прилага за личните данни, които събираме от вас или за вас на този сайт, при предоставянето на услуги, когато посещавате наши обекти, както и от други източници (като например при осъществяване на контакт чрез формата ни за обратна връзка).
С изпращането на резервация за някой от нашите обекти, използване на услуги по настаняване и/или с използването на този сайт, вие демонстрирате, че  приемате правилата във връзка със събирането и използването на вашите лични данни, както е описано в настоящата Политика.
 

Каква информация събираме?Лична информация за вас или за други хора, която ни предоставяте

Когато правите резервация чрез нашия сайт или използвате други от нашите услуги, ние събираме лични данни за вас, които включват вашето име и форма за връзка (като минимум, за да направите резервацията си), пощенски адрес, адрес за плащане, информация, свързана с вашия  престой, националност, данни от документа ви за самоличност (без да правим копие от него) като номер на документа за самоличност, дата и място на издаването му, постоянен адрес, история на престои, платежна информация – данни за притежавана от вас кредитна карта и CVC код и банкова сметка (когато получаваме плащания от вас).
По ваше желание  можете да заявите своите предпочитания и специални изисквания за престоя си. В случай че ни споделите ваши чувствителни лични данни, например относно здравословното ви състояние, ние ще обработим тази информация единствено с цел да ви предоставим заявените услуги и да отговорим на специфичните ви нужди.
Ще обработим и тези лични данни, които ни предоставите във връзка с ваше искане за рекламация, оплакване или похвала за предоставяните от нас услуги – за срока, който ни е необходим да отговорим на тях.
В случай че използвате допълнителни услуги на територията на обектите ни (извън услугите по хотелско настаняване), ще обработим единствено тези лични данни, които са необходими на нас или на доставчиците на тези услуги за предоставянето им – например вашите имена и къде отивате, когато ви предоставяме услуги по транспорт и превоз.
В ограничени случаи събираме лични данни на лицата под 18 години, които ви придружават, които са необходими за попълване на адресните карти по настаняване (информацията, която се събира е идентична с тази на пълнолетните лица, като не се събират информация за контакт, банкова и др. финансова информация)
В допълнение, в нашите обекти извършваме видеонаблюдение с цел защита на сигурността на нашите гости и техните вещи. Не използваме технологии, които да ни позволяват идентифицирането ви, нито по друг начин събираме биометрични данни за вас (напр. разпознаване на лицевите ви характеристики). Ще се ориентирате за местата, в които извършваме видеонаблюдение, по означителните табели.
Съхраняваме видеозаписите на сигурно място, като позволяваме само на ограничен кръг лица да имат достъп до тях и то само при необходимост.
 

Лична информация, която събираме автоматично

Когато използвате нашия сайт, събираме информация и от вашето устройство (компютър, телефон, таблет и др.). Тази информация може да включва IP адрес, използвания от вас браузър и настройките ви за език. В повечето случаи, тези данни са анонимни и не ни позволяват да Ви идентифицираме.
Във връзка с използваните бисквитки на нашия сайт, моля прочетете тук
 

Лична информация, която получаваме от други източници

В допълнение следва да ви информираме, че получаваме информация за вас и от други източници - наши партньори, като доставчици на платежни услуги и други независими трети страни (например Booking.com и други резервационни платформи, когато направите резервацията си чрез тях), туристически агенции и туроператори и др. Информацията, събрана от тези източници, може да бъде използвана съвместно с предоставената от вас информация. Тази информация използваме за целите, описани в настоящата Политика.
Лични данни на клиенти получаваме и от нашите партньори от „Уин Сити“ ЕООД, управляващи Казино – Свиленград, чиито помещения са функционално свързани с хотел „Ефбет Тракия“. Информация за ваши лични данни получаваме само и единствено за нуждите на резервации, за направата на които от „Уин Сити“ ЕООД са поели ангажимент да ви съдействат, и се свеждат до имена и информация за престой. Тези лични данни се унищожават своевременно, в случай че резервацията бъде отменена. Ние не обработваме лични данни във връзка с действията на територията на казиното.
Ако посетите мероприятие или събитие, организирано в нашите обекти от трети лица, може да получим и обработим ваши лични данни с цел осигуряване на достъп или участие в мероприятието, доколкото организаторите изискват това от нас или е налице друго основание за обработка на лични данни.
 

Защо събираме вашите лични данни и на какво основание го правим?

Използваме личните ви данни за няколко цели:
  1. За да обработим заявката ви за резервацията – получена чрез сайта ни или от трети страни;
  2. За да ви предоставим услуги по направената резервация и да осигурим престоя ви в нашите обекти;
  3. За комуникация с вас относно резервацията или престоя ви;
  4. За да поддържаме регистрите си (напр. регистър за настанените туристи, който сме задължени да водим съгласно Закон за туризма);
  5. За да ви предоставим услуга, съобразена с вашите нужди и предпочитания;
  6. За да отговорим на ваши искания и оплаквания;
  7. За сигурността ви и за защита на нашето и вашето имущество в обектите;
  8. За статистически цели;
  9. Маркетинг и реклама;
 
Основанията, на които събираме личните ви данни, са за изпълнение и спазване на нашите законови задължения (по т. 4), за изпълнение  на договора ни с вас (по т. 1, и 2), за да защитим своите законни интереси (по т. 3, 5-9 ) или -  при получаване на вашето предварително съгласие за обработването (по т. 5, 6, 9).
 
Когато обработваме данните ви на основание нашите законни интереси, вие имате право да възразите срещу това обработване, като се свържете с нас на посочените в края на тази Политика имейл или пощенски адрес.
 

За колко време съхраняваме вашите лични данни?

Ние съхраняваме личните ви данни само за минимално необходимия срок, за да постигнем целите, посочени в настоящата Политика, освен ако по закон сме задължени или имаме право да ги съхраняваме за по-дълъг период.
Срокът на съхранение определяме, като вземаме предвид няколко фактора, включително продължителността на предоставяне на услуги, ако е необходимо с цел установяване, упражняване или защита на наши и/или ваши правни претенции и запитванияили ако имаме правно задължение да съхраняваме данните (например счетоводни документи за срок от 5 г. или 10 г.).
Данните във връзка с видеонаблюдението на територията на нашите обекти се съхраняват за кратък период от време – обикновено 72 часа, освен ако за защита на наши правни претенции не се налага по-дълъг срок на обработване – например за целите на допълнително разследване на индиценти.
Ако сте пожелали да ви изпращаме покани за наши събития или информация за промоции и намаления, ще обработваме посочените от вас данни за контакт докато не оттеглите съгласието си. Допълнително, във всеки имейл, който получавате от нас, ще има лесен начин да откажете получаването на посочената информация.
 

С кого споделяме вашите лични данни?

Различна част от посочените по-горе данни предоставяме на държавни органи с цел изпълнение на законови задължения, както и на наши доверени партньори (доколкото това е необходимо за използваните от нас услуги, например услуги по техническа поддръжка на сайта ни, куриерски и транспортни услуги и др.), за които сме се уверили, че спазват най-високи стандарти за сигурност на информацията и нейната поверителност. Други трети страни, които получават част от вашите лични данни, са юридически лица , с които си сътрудничим за предоставяне на част от услугите, като финансови институции, платформи за резервации и др. доставчици на услуги.
Разкриването на данни на нашите партньори е необходимо, за да можем да Ви предоставим по-добро обслужване.   
Когато правите резервация чрез нашия сайт, вашите лични данни се споделят с платформата на Booking.com и/или свързани с нея лица, тъй като самата резервационна форма препраща автоматично заявката към интернет платформата на тази организация. Политиката за поверителност на този наш партньор можете да намерите тук.
Опазването на Вашите лични данни е приоритетна задача за нас, тъй като това гарантира добрия ни имидж в туристическия сектор. Ето защо предоставянето на тази информация на трети лица е крайно неприемливо, като същата няма да бъде използвана по начин и за цели за които не сме Ви уведомили и не сте ни дали предварително съгласие,  в това число няма да извършваме трансфер на данните в страни извън ЕС.
За нуждите по регистрация на намиращото се в сградата на хотел „Ефбет Тракия“ казино, управлявано от „Уин Сити“ ЕООД, е предвидена втора Рецепция, на която се извършва задължително събиране на лични данни и регистрация на посетителите на хазартния център. Тази Рецепция се обслужва от служители на „Саневиан“ ООД в качеството му на обработващ лични данни за нуждите на администратора „Уин Сити“ ЕООД. В тази връзка уведомяваме клиента, че задължението за събиране на тези лични данни от страна на нашия партньор произтича от закона, като подробна политика за поверителност на последния можете да откриете на: www.casinoefbet.com . Получените лични данни се ползват единствено за нуждите на „Уин Сити“ ЕООД, като „Саневиан“ ООД гарантира за спазване на поетите ангажименти за съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.
 

Как защитаваме вашите права?

Ние обработваме вашите лични данни само в съответствие с посочените по-горе цели, основания и срокове.
Когато събираме лични данни, ние го правим в минимален обем и само за предварително и ясно определени цели и срокове на съхранение. Достъп до данните предоставяме само на ограничен брой лица, които са предварително обучени и инструктирани как да работят с тях .
Във връзка с влизането в сила на нови Европейски правила за защита на личните данни, от Дружеството предприехме детайлен анализ и одит на всички наши процеси, свързани с обработване на лични данни. В рамките на този анализ ние проверяваме партньорите си, ревизираме процедурите си и правилата си, обучаваме служителите си, използваме опитни консултанти по информационна сигурност, за да гарантираме спазването на най-високи стандарти за поверителност и сигурност на вашата информация
 

Какви са вашите права?

Като лице, за което се отнасят данните,  имате право да получите потвърждение и/или подробна информация, вкл. копие на обработваните за вас лични данни (право на достъп).
Освен това можете да възразите срещу събирането и по-нататъшната обработка на Вашите лични данни, както и да поискате същите да бъдат коригирани (актуализирани) или изтрити (когато за нас не е налице валидно правно основание да продължим да ги обработваме).
Важно е да знаете, че по всяко време можете да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни чрез посочените способи.
Ако считате, че Вашите права за защита на данните, са нарушени, имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни: София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2, тел. 02/91-53-518, е-мейл: kzld@cpdp.bg и/или друг надзорен/регулаторен орган, когато смятате, че е налице нарушение във връзка с обработката на личните ви данни от Дружеството.
За да зададете въпроси във връзка с Вашите права или ако искате да упражните някое от тях, моля свържете се с нас на посочените в тази Политика контакти: dpo@efbet.com
Ще отговорим на всяко ваше искане без излишно забавяне в рамките на 30 дни от получаването на искането. Ако не сме в състояние да го сторим по независещи от нас причини, ще Ви уведомим своевременно като посочим и причините за забавянето.
 

Промени в настоящата политика

Всяка промяна на настоящата политика ще бъде обявена на интернет страницата на Банката и във всеки наш офис. При съществена промяна на информацията допълнително ще ви уведомим чрез изпращане на имейл или SMS съобщение, доколкото разполагаме с тези данни.
 

Връзка с нас

Ако имате някакви въпроси относно обработваните от нас ваши лични данни, можете да се свържете с нас по имейл на dpo@efbet.com или по пощата на София 1164, бул. „Джеймс Баучер“ № 20
Длъжностно лице за защита на данните

 

Политика за Бисквитки

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на Вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. Повечето сайтове също използват този метод.
 

Какво представляват бисквитките?

Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уеб сайт. Те позволяват на уебсайта да функционира правилно, да разпознава устройството на потребителя и да съхранява известна информация за предпочитанията на потребителя или за минали действия (например избор на език, размер на шрифта, login и др.), които се съхраняват за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате сайта или преминавате от една страница към друга.
За да разглеждате нашия сайт не се изисква да се регистрирате или да предоставяте допълнителна лична информация. При зареждане на страницата на сайта и при преглед на нейното съдържание се използват „бисквитки“, които позволяват нейното правилно функциониране и в тази връзка събират ограничен обем лични данни.
Някои видове бисквитки са задължително необходими, за да функционира уебсайтът, а други служат на Дружеството да проверява посещаемостта на сайта, както и да предлага индивидуално съдържание на потребителите и да подобрява своите услуги.

 

По какъв начин използваме бисквитките?

При посещение на сайта, Вие ще бъдете информиран за използването на бисквитки
Бисквитките се съхраняват на крайното устройство, чрез което достъпвате и използвате нашия сайт. Бисквитките, които използваме, сa два типа: бисквитка, запазваща информация за настройките на езика на ползване на сайта, направена от конкретния посетител, и бисквитка за навигация на посетителя в рамките на сайта.
В този смисъл, бисквитките, които се ползват от сайта, са само такива, които са изцяло нужни за взаимодействието на посетителя със сайта, като същевременно не предоставят информация на трети страни за навиците и интересите на потребителя.
 

Как да контролирате бисквитките?

За да можете да контролирате бисквитките, които се използват в нашия уебсайт, е необходимо да настроите браузъра си. Как да сторите това зависи от браузъра, който използвате и неговите настройки: за Google Chrome кликнете тук , за Mozzila кликнете тук, за Internet Explorer кликнете тук.
За да научите повече за бисквитките, препоръчваме да посетите  aboutcookies.org, както и www.whatarecookies.com, www.cookiechoices.org
Чрез посочения по-горе начин, можете да контролирате и/или изтривате бисквитки, когато пожелаете. Можете да изтриете всички бисквитки, които вече са запазени на Вашия компютър, а също така можете да настроите повечето браузъри да ги блокират занапред.
Ако направите това обаче, може да се наложи ръчно да настройвате някои параметри всеки път, когато посещавате даден сайт, а освен това е възможно някои услуги и функции да не работят, вкл. да не ви се зарежда нашият уебсайт.
 
 

Какви бисквитки и други приставки използва www.hoteltrakya.bg

 

Категории и Видове бисквитки:

Бисквитките, които използваме, са два вида:
Наименование Категория на употреба Описание
PHPSESSID Процеси
Осигуряване на процеса на навигация в рамките на сайтовете
Бисквитката се използва за подобряване на работата на сайтовете и за предоставяне на очакваните от посетителя услуги, като придвижване из уеб страниците или осъществяване на достъп до защитените части на сайтовете. Без тази бисквитка, те не могат да функционират нормално.
cust_lang Конфигуриране на услугите Използват се „бисквитки“ за настройки, функции и други услуги на сайтовете.
 
Facebook
Сайтът не използва услугата за интегрирана интерактивност (Plugin) на Facebook. Предоставения Facebook бутон представлява бърза връзка към нашата Facebook страница. Ползвана по този начин функционалност гарантира, че сайтовете не предоставят директно информация на Facebook. Inc за преференциите и интересите на нашите посетители. Въпреки това, моля да имате предвид, че в случай, че употребите връзката, и се пренасочите и ползвате нашата страницата във Facebook, следва да се запознаете с Политиката за поверителност на Facebook.

Google maps
За да Ви помогнем по-лесно да ни откриете на сайта си, използваме вградена карта чрез услугите на Google maps.  Повече информация можете да откриете тук.
Според описанието, предоставено от Google, ползваните от нашите сайтове услуги не събират данни, които могат да бъдат идентифицирани като лични. Също така, ползваните от нашите сайтове услуги на Google не
 

Book now